สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 19
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 569
 • จำนวนนักเรียน 961
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 770
 • จำนวนกรรมการ 813
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,731
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,544
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโตนด
  2. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
  3. นางสาววิลาสินี ศิริรัตน์
  4. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
  5. โรงเรียนบ้านโนนงาม
  6. โรงเรียนบ้านขนุน
  7. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
  8. โรงเรียนบ้านกันจาน
  9. โรงเรียนบ้านซะวาซอ
  10. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 169
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 749
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3603
 • เริ่มนับ 26 สิงหาคม 2561
 • IP:34.231.21.83

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 53 45
88.24%
3
5.88%
3
5.88%
51
2 โรงเรียนบ้านขนุน 53 43
89.58%
4
8.33%
1
2.08%
48
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 46 31
75.61%
7
17.07%
3
7.32%
41
4 โรงเรียนบ้านนารังกา 37 25
73.53%
8
23.53%
1
2.94%
34
5 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 39 24
64.86%
9
24.32%
4
10.81%
37
6 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 41 24
68.57%
7
20.00%
4
11.43%
35
7 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 32 23
76.67%
7
23.33%
0
0.00%
30
8 โรงเรียนบ้านโตนด 30 21
70.00%
7
23.33%
2
6.67%
30
9 โรงเรียนบ้านนาขนวน 36 19
61.29%
7
22.58%
5
16.13%
31
10 โรงเรียนบ้านโนนงาม 21 16
76.19%
4
19.05%
1
4.76%
21

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม